تحصیلات تکمیلی

موسسه آموزش عالی کاویان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد

  • حسابداری
  • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
  • روانشناسی تربیتی
  • میکروبیولوژی، میکروب های بیماری زا
  • میکروبیولوژی، محیطی
  • سلولی مولکولی، علوم سلولی مولکولی

دستور العمل نگارش پایان نامه و فرم های تحصیلات تکمیلی


سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

با هدف حفظ اصالت تولیدات علمی و جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری، دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی باید در چهار مرحله اصالت و کیفیت پایان نامه خود را توسط ابزارهای طراحی شده در سامانه ایرانداک مورد سنجش قرار دهند.

مراجعه به سامانه پیشینه پژوهش جهت بررسی تکراری نبودن موضوع انتخابی و ارائه گواهی صادر شده به همراه فرم شماره دو

مراجعه به سامانه ملی ثبت پیشنهاده و پایان نامه به منظور ثبت پیشنهاده (پروپوزال) تایید شده توسط موسسه آموزش عالی کاویان.     راهنمای ثبت نام در سامانه

مراجعه به مدیر محترم تحصیلات تکمیلی موسسه برای بررسی هم پوشانی و همانند جویی پایان نامه قبل از اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه

مراجعه به سامانه ملی ثبت پیشنهاده و پایان نامه برای ثبت نسخه نهایی پایان نامه پس از انجام اصلاحات نهایی (پارسا)