آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات این صفحه توسط حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بارگزاری و به روزرسانی می شود. این حوزه با توجه به بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ، برنامه ریزی و کنترل اجرای صحیح کلیه قوانین آموزشی را در موسسه عهده د ار می باشد و شامل بخشهای زیر است :

خدمات امور آموزشی
گروه های آموزشی
تحصیلات تکمیلی
اداره ثبت نام و پذیرش
برنامه ریزی امتحانات
مدیریت کلاسها
مدیریت آزمایشگاهها، کارگاهها
امور فارغ التحصیلان
شورای آموزشی
نظارت و ارزیابی اعضای هیات علمی