کمیته نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی کاویان

کمیته نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی کاویان با هدف نظارت بر ارتقا هرچه بیشتر فعالیت های آموزشی، دانشجوی، فرهنگی و همچنین تکریم ارباب رجوع در ارائه مطلوب تر خدمات اداری فعالیت خود را آغاز نموده است. در این صفحه اخبار مربوط به عملکرد کمیته نظارت و ارزیابی به دانشجویان عزیز ارائه می شود.

از طریق فرم نظر سنجی موجود در این صفحه، دانشجویان می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به کمیته نظارت و ارزیابی ارسال نمایند. بدون شک این کمیته نهایت تلاش خود را در پیگیری و بررسی مطالب قابل تامل ارائه شده از طریق این سامانه را اجرایی خواهد کرد.

شایان ذکر است مطالب ارسال شده از طریق این سامانه کاملا محرمانه به کمیته نظارت و ارزیابی موسسه منتقل خواهد شد و از دانشجویان دعوت می شود مشتاقانه نسبت به ارائه نظرات و انتقادات خود از طریق این سامانه اقدام کرده و ما را در اعتلای اهداف عالیه کمیته نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی کاویان یاری رسانند.

  اداره خدمات آمور آموزشی
 • 1001-آقای دکتر بهرام زاده
 • 1002-آقای دکتر رحیمی
 • 1003-آقای لایق
 • 1004-سرکار خانم اصغری
  مرکز آمار و فناوری اطلاعات
 • 1005-آقای دکتر چابک سوار
  اداره امور مالی
 • 1006-سرکار خانم خیردوست
 • 1007-سرکار خانم زحمت کش
  امور دانشجویی و فرهنگی
 • 1008-آقای حسینی
 • 1009-سرکار خانم قوامی
  امور کلاس ها
 • 1010-آقای رونقی
  کتابخانه
 • 1011-آقای رمضانی
  نظرات آزاد
 • 1000
  انتظامات
 • 1012-آقای بلوچی
 • 1013-آقای یوسف زاده
  خدمات
 • 1014-آقای شریعتی
 • 1015-آقای صانعی
 • 1016-سرکار خانم موسوی
  کافه - تریا
 • 1017-سرکار خانم پیوندی
  انتشارات
 • 1018-سرکار خانم ممتاز
  مدیران گروه ها
 • 1019-آقای دکتر هادی زاده
 • 1020-آقای قوامی فرد
 • 1021-سرکار خانم دکتر حاجی اربابی
 • 1022-سرکار خانم دکتر ثمره موسوی
 • 1023-آقای دکتر بهرام زاده
 • 1024-آقای دکتر رحیمی
 • 1025-سرکار خانم دکتر سیدزاده
 • 1026-سرکار خانم مهندس صالحی منش

نام خانوادگی:
شماره تلفن تماس:
ارزیابی: کد فرد مورد ارزیابی (کد را از جدول فوق انتخاب نمایید)    امتیاز:

شرح ارزیابی، نظر، انتقاد و یا پیشنهاد:


اخبار کمیته نظارت و ارزیابی موسسه اموزش عالی کاویان

اجرای طرح همانند جویی پایان نامه های کارشناسی ارشد
در جلسه مورخ 9 اسفند 1397 به منظور ارتقای کیفیت محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد و جلوگیری از انتشار مطالب تکراری در پایان نامه ها، کمیته نظارت و ارزیابی موسسه آموزش عالی کاویان اجرای آزمون همانند جویی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد قبل از برگزاری جلسه دفاعیه را ضروری و لازم الاجرا دانست. از این پس دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از برگزاری جلسه دفاعیه باید نسبت به ارائه گواهی همانند جویی برای پایان نامه خود اقدام نمایند.