پرتال اساتید

• برای ورود به پرتال اساتید جهت دریافت برنامه کلاسی، لیست حضور و غیاب، حضور و غیاب آنلاین، درج نمرات ، پاسخ به درخواست های تجدید نظر و همچنین اطلاع از نتیجه ارزشیابی کلیک کنید: پرتال اساتید

• جهت دسترسی به سامانه ارسال اینترنتی سوالات امتحان کلیک کنید: ارسال اینترنتی سوالات امتحان