فهرست کامل اطلاعیه ها

• اطلاعیه تمدید انتخاب واحد نیم سال اول 99-1398 (۱۳۹۸/۶/۲۶-اداره خدمات امور آموزشی)
• اطلاعیه مالی انتخاب واحد ویژه دانشجویان جدید الورود (ورودی98 )
در نیمسال اول 99-1398
(1398/6/3-اداره امور مالی)
• اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان ورودی های 97
و ماقبل در نیمسال اول99-1398
(۱۳۹۸/۶/۳-اداره امور مالی)
• راهنمای انتخاب رشته با آزمون و بدون آزمون
موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
(۱۳۹۸/۵/۲۲-حوزه ریاست)
• جدول شهريه دانشجويان ورودي 99-1398
موسسه آموزش عالی کاویان
(۱۳۹۸/۴/۲۴-اداره امور مالی)
• تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و سراسری سال 1398 (۱۳۹۸/۵/۱۵-اداره خدمات امور آموزشی)
• اطلاعیه تغییر ساعت شروع به کار موسسه در روزهای 4 و 8 خردادماه (۱۳۹۸/۳/۲-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
• اطلاعيه شماره 1 در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی (۱۳۹۸/۱/۲۹-اداره خدمات امور آموزشی)
• آغاز فعالیت کمیته نظارت و ارزیابی موسسه (۱۳۹۷/۱۲/۲۰-کمیته نظارت و ارزیابی)
• چهارمین دوره مسابقه ملی صدای نور (1397/11/24-امور دانشجویی و فرهنگی)
• پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقاطع کارشناسی و کاردانی پیوسته (1397/10/29-اداره خدمات امور آموزشی)
• اطلاعیه رفع مشکل در دسترسی به پرتال دانشجویی و اساتید (1397/10/10-مرکز آمار و فناوری اطلاعات)
• اطلاعیه مالی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم 98-1397 (1397/10/09-اداره امور مالی)