موسسه آموزش عالی کاویان
پرتال دانشجویی   |   پرتال اساتید و کارکنان   |   پست اکترونیکی   |   تماس با موسسه   |   شیوه نامه آموزش های الکترونیکی ۱۳۹۹/۷/۸

گروه روانشناسی

مدیر گروه روانشناسی: دکتر فاطمه حاجی اربابی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدچارت درسی
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدچارت درسی
روانشناسیکارشناسیچارت درسی

اعضای عیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق التدریس):

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
مهدي منيري مديريت آموزشي كارشناسي ارشد moniri@kavian.ac.ir
فاطمه حاجی اربابی روانشناسی دکتری تخصصی arbabi@kavian.ac.ir
نوشین صبور اسماعیلی روانشناسی دکتری تخصصی sabour_es@kavian.ac.ir

Copyright ©

طراحی و پیاده سازی: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی کاویان

تلفن: 38816393 , 38816816 , 38841809     فاکس: 38827895
خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر 13 ک.پ. 9178647743
Email: info@kavian.ac.ir
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید