امروز ۱۳۹۷/۶/۳۰

ورود به سیستم

نشانی دبیرخانه: مشهد مقدس، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر 13، موسسه آموزش عالی کاویان، دبیرخانه همایش دانشجو، جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)
تلفن: 1809 3884 051 داخلی 21      فکس: 7895 3882 051      موبایل: 6006 15 09300
آدرس پست الکترونیکی: sysp@kavian.ac.ir