امروز ۱۳۹۶/۷/۲۹

ورود به سیستم

شروع ثبت نام: 25 شهریور 1396
ارسال مقالات: 25 شهریور 1396 لغایت 15 آبان 1396
اعلام نتایج داوری: 25 آبان 1396
پایان ثبت نام: 2 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1396