امروز ۱۳۹۷/۶/۳۰

ورود به سیستم

شروع ثبت نام: 25 شهریور 1396
ارسال مقالات: 25 شهریور 1396 لغایت 1 آذر 1396 (تمدید شد)
اعلام نتایج داوری: 3 آذر 1396
پایان ثبت نام: 4 آذر 1396
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1396